معنی و ترجمه کلمه interoperability به فارسی interoperability یعنی چه

interoperability


علوم نظامى : قابليت همکارى با قسمتها يا يکانهاى ديگر قابليت تعميم کار يک يکان

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها