معنی و ترجمه کلمه interplane strut به فارسی interplane strut یعنی چه

interplane strut


علوم هوايى : پايه هايى که دو بال هواپيماهاى دوباله را به هم متصل ميکند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها