معنی و ترجمه کلمه interpretability به فارسی interpretability یعنی چه

interpretability


قابليت تفسير
علوم نظامى : قابليت توجيه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها