معنی و ترجمه کلمه interpretation به فارسی interpretation یعنی چه

interpretation


تاويل ،تفسير اخبار و اطلاعات رسيده تفسير عکس ،شرح ،بيان ،تفسير،تعبير،ترجمه ،مفاد
کامپيوتر : تفسير
قانون ـ فقه : تفسير
روانشناسى : تعبير
علوم نظامى : ترجمه کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها