معنی و ترجمه کلمه interpreter به فارسی interpreter یعنی چه

interpreter


مفسر عکس هوايى ،مترجم شفاهى ،مفسر
کامپيوتر : مفسر
قانون ـ فقه : مترجم
علوم نظامى : مفسر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها