معنی و ترجمه کلمه interpretive به فارسی interpretive یعنی چه

interpretive


)interpretative(تفسيرى ،شرحى
روانشناسى : تفسيرى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها