معنی و ترجمه کلمه interpretive به فارسی interpretive یعنی چه

interpretive


)interpretative(تفسيرى ،شرحى
روانشناسى : تفسيرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها