معنی و ترجمه کلمه interrecord gap به فارسی interrecord gap یعنی چه

interrecord gap


شکاف بين مدارک ،شکاف ميان رکوردى
کامپيوتر : شکاف بين رکورد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها