معنی و ترجمه کلمه interrex به فارسی interrex یعنی چه

interrex


رئيس حکومت موقتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها