معنی و ترجمه کلمه interrupt a connection به فارسی interrupt a connection یعنی چه

interrupt a connection


علوم مهندسى : قطع شدن يک اتصال

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها