معنی و ترجمه کلمه interrupt به فارسی interrupt یعنی چه

interrupt


توقف ،گسيختن ،حرف ديگرى را قطع کردن ،منقطع کردن
علوم مهندسى : جدا کردن
کامپيوتر : وقفه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها