معنی و ترجمه کلمه interspace به فارسی interspace یعنی چه

interspace


فاصله دار کردن ،مدت ،فرجه ،فاصله بين دو چيز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها