معنی و ترجمه کلمه interstitial compound به فارسی interstitial compound یعنی چه

interstitial compound


شيمى : ترکيب درون شبکه اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها