معنی و ترجمه کلمه intertidal zone به فارسی intertidal zone یعنی چه

intertidal zone


نوار جذر و مدى
زيست شناسى : نوار کشندى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها