معنی و ترجمه کلمه interusive rocks به فارسی interusive rocks یعنی چه

interusive rocks


عمران : سنگهاى بيرون زده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها