معنی و ترجمه کلمه interval estimate به فارسی interval estimate یعنی چه

interval estimate


روانشناسى : براورد فاصله اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها