معنی و ترجمه کلمه interval exercises به فارسی interval exercises یعنی چه

interval exercises


ورزش : تمرينهاى متناوب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها