معنی و ترجمه کلمه intervention به فارسی intervention یعنی چه

intervention


نفوذ،دخالت ،مداخله ،شفاعت
قانون ـ فقه : مداخله ،هر عملى که از ناحيه يک دولت صادر شده نتيجه ان تزلزل حاکميت و استقلال داخلى و خارجى کشور ديگرى باشد
روانشناسى : اقدام
بازرگانى : مداخله
علوم نظامى : مداخله کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها