معنی و ترجمه کلمه interventionist به فارسی interventionist یعنی چه

interventionist


طرفدار مداخله

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها