معنی و ترجمه کلمه into به فارسی into یعنی چه

into


توى ،اندر،در ميان ،در ظرف ،بسوى ،بطرف ،نسبت به ،مقارن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها