معنی و ترجمه کلمه intolerantly به فارسی intolerantly یعنی چه

intolerantly


بدون بردبارى ،بدون تحمل ،متعصبانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها