معنی و ترجمه کلمه intoxication به فارسی intoxication یعنی چه

intoxication


سکر،مستى ،کيف
قانون ـ فقه : مستى
روانشناسى : مسموميت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها