معنی و ترجمه کلمه intracoastal sealift به فارسی intracoastal sealift یعنی چه

intracoastal sealift


علوم نظامى : سيستم حمل و نقل دريايى ساحلى در عمليات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها