معنی و ترجمه کلمه intrapunitive به فارسی intrapunitive یعنی چه

intrapunitive


روانشناسى : خود تنبيهى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها