معنی و ترجمه کلمه intrinsic approach به فارسی intrinsic approach یعنی چه

intrinsic approach


رهيافت سرشتى
زيست شناسى : رهيافت درونى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها