معنی و ترجمه کلمه intrinsic quantum number به فارسی intrinsic quantum number یعنی چه

intrinsic quantum number


شيمى : عدد کوانتومى ذاتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها