معنی و ترجمه کلمه introduction به فارسی introduction یعنی چه

introduction


مقدمه ،ديباچه ،معارفه ،معرفى رسمى ،اشناسازى ،معمول سازى ،ابداع ،احداث
قانون ـ فقه : مقدمه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها