معنی و ترجمه کلمه intuition به فارسی intuition یعنی چه

intuition


درک مستقيم ،انتقال ،کشف ،دريافت ناگهانى ،فراست ،بصيرت ،بينش ،شهود،اشراق
روانشناسى : شم

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها