معنی و ترجمه کلمه intuitional به فارسی intuitional یعنی چه

intuitional


ولبسته به درک مستقيم يا انتقال ،ناشى از درک مستقيم ،شعورى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها