معنی و ترجمه کلمه intuitive به فارسی intuitive یعنی چه

intuitive


مستقيما درک کننده ،مبنى بر درک يا انتقال مستقيم ،حسى ،بصير،ذاتى
روانشناسى : شهودى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها