معنی و ترجمه کلمه intuitively به فارسی intuitively یعنی چه

intuitively


بوسيله درک مستقيم ،ازراه انتقال ،ازراه کشف ،ازراه برهانى ،بطورحسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها