معنی و ترجمه کلمه inunction به فارسی inunction یعنی چه

inunction


مسح ،روغن مالى ،مرهم گذارى ،تدهين ،مرهم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها