معنی و ترجمه کلمه inurement به فارسی inurement یعنی چه

inurement


خو کردکى ،خو گرفتگى ،پينه خوردگى ،معتاد سازى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها