معنی و ترجمه کلمه inutility به فارسی inutility یعنی چه

inutility


ناسودمندى ،بى فايدگى ،چيز بيهوده ،چيز بى فايده ،اوم بى معنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها