معنی و ترجمه کلمه invasion به فارسی invasion یعنی چه

invasion


استيلاء،تاراج ،تجاوز،تک يورش ،تاخت و تاز،هجوم ،تهاجم ،استيلا،تعرض
قانون ـ فقه : تهاجم
روانشناسى : تهاجم
علوم نظامى : تاخت و تاز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها