معنی و ترجمه کلمه invasive به فارسی invasive یعنی چه

invasive


هجوم کننده ،تاخت وتاز کننده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها