معنی و ترجمه کلمه invention of the cross به فارسی invention of the cross یعنی چه

invention of the cross


جشن يافتن صليب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها