معنی و ترجمه کلمه inventive power به فارسی inventive power یعنی چه

inventive power


قوه اختراع ،هوش اختراع


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها