معنی و ترجمه کلمه inventory discrepancy به فارسی inventory discrepancy یعنی چه

inventory discrepancy


اختلاف موجودى
علوم نظامى : اختلاف دفتر دارايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها