معنی و ترجمه کلمه invert به فارسی invert یعنی چه

invert


جريان دائم را به جريان متناوب تبديل کردن ،برگرداندن ،کف زير پل( در رودخانه)،کفبندى ،کفبند( در رودخانه)،برگشتگى ،برگردانى ،بالعکس کردن ،سوء تعبير،انحراف ،سخن واژگون ،قلب عبارت ،معکوس کردن نسبت
علوم مهندسى : وارونه کردن
کامپيوتر : و ارون کردن
عمران : ابگذر
معمارى : راديه
روانشناسى : هم جنس خواه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها