معنی و ترجمه کلمه inverted converter به فارسی inverted converter یعنی چه

inverted converter


الکترونيک : تبديلگر وارون


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها