معنی و ترجمه کلمه invest به فارسی invest یعنی چه

invest


سرمايه گذارى ،نهادن ،منصوب کردن ،اعطاء کردن سرمايه گذاردن
علوم مهندسى : منصوب کردن
قانون ـ فقه : سرمايه گذاشتن
بازرگانى : سرمايه گذارى کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها