معنی و ترجمه کلمه invidiously به فارسی invidiously یعنی چه

invidiously


بطور نفرت انگيز،بطور انزجاراور،چنانکه رشک يا حسادت کسيرا برانگيزد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها