معنی و ترجمه کلمه invisibility به فارسی invisibility یعنی چه

invisibility


ناپديدى ،نامريى بودن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها