معنی و ترجمه کلمه invisible assets به فارسی invisible assets یعنی چه

invisible assets


دارائيهاى نامرئى
بازرگانى : دارائيهاى غيرقابل رويت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها