معنی و ترجمه کلمه invite به فارسی invite یعنی چه

invite


دعوت کردن ،طلبيدن ،خواندن ،وعده گرفتن ،مهمان کردن ،وعده دادن
بازرگانى : دعوت کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها