معنی و ترجمه کلمه involvement به فارسی involvement یعنی چه

involvement


درگيرى ،گرفتارى
روانشناسى : درگيرى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها