معنی و ترجمه کلمه ion burning به فارسی ion burning یعنی چه

ion burning


الکترونيک : يون سوختگى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها