معنی و ترجمه کلمه ionize به فارسی ionize یعنی چه

ionize


يونيدن ،به يون تجزيه کردن ،تبديل به يون کردن
شيمى : يون شدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها