معنی و ترجمه کلمه ionized gas به فارسی ionized gas یعنی چه

ionized gas


شيمى : گاز يونيده

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها