معنی و ترجمه کلمه ipecacuanha به فارسی ipecacuanha یعنی چه

ipecacuanha


( )ipecac(گ.ش ).عرق الذهب ،اپيکا،اليون کوکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها